Wet zorg en dwang

A A A

Deze wet wordt ook wel de Wzd genoemd en gaat over onvrijwillige zorg.

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang ingegaan. Deze wet wordt ook wel de Wzd genoemd en gaat over onvrijwillige zorg onder andere voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is zorg of begeleiding die iemand niet wil, maar die op dat moment wel noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat er ernstig nadeel is voor die persoon zelf of juist voor een ander.
De Wzd regelt wanneer deze onvrijwillige zorg wel en niet gegeven mag worden. En als er wel onvrijwillige zorg gegeven wordt, dat er dan allerlei stappen gezet moeten worden. Uitgangspunt is ‘Nee tenzij…’

Voorbereidingen uitvoering
Raamwerk mag heel 2020 gebruiken om deze wet goed uit te gaan voeren. De voorbereidingen om dit zorgvuldig te kunnen doen zijn al in 2019 gestart. Voor nu speelt dit vooral op locatie De Hafakker. De medewerkers worden daar allemaal geschoold.

Vertrouwenspersoon
In 2020 komt er ook een speciale, onafhankelijke vertrouwenspersoon voor de Wzd. Deze vertrouwenspersoon biedt cliënten (en vertegenwoordigers) ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg.

Naast deze vertrouwenspersoon voor onvrijwillige zorg, houdt Raamwerk ook wel gewoon een cliëntenvertrouwenspersoon voor andere zaken, die niet over onvrijwillige zorg gaan. Net als nu.