Coronabeleid

Op deze pagina staan de regels die bij Raamwerk gelden in verband met Corona (COVID-19) op het gebied van bezoek,  dagbesteding, logeren, vervoer en omgang met personeel.

Regels voor bezoekers van Raamwerk

Als je op bezoek gaat bij cliënten die bij Raamwerk wonen, gelden i.v.m. corona de volgende regels:

^

Mondkapje

Bezoekers hoeven in principe geen mondkapjes meer te dragen. In enkele gevallen zijn hierover andere afspraken gemaakt, bijvoorbeeld bij cliënten met een  verhoogde kwetsbaarheid. 

^

Uitstel bezoek na contact met besmet persoon

Heb je als bezoek in je omgeving contact gehad met een besmet persoon, stel je bezoek dan uit tot na de negatieve uitslag.

^

Bezoek onbeperkt mogeljk

Bezoek vindt plaats op de eigen kamer of het appartement van de cliënt. Iedere cliënt mag (indien de ruimte dit toelaat) onbeperkt bezoek ontvangen.

^

Blijf thuis bij klachten

Heb je klachten die lijken op de symptomen van Corona? Zeg dan je afspraak af en laat je zo spoedig mogelijk testen. 

^

Ventilatie

Zorg voor voldoende frisse lucht en  ventilatie in de kamer of appartement dat je bezoekt.

^

Houd de basisadviezen in acht

Was vaak en goed je handen. 1,5 meter blijft een veilige afstand. Blijf thuis bij klachten.

Ga je op bezoek of naar een drukke plek waar veel mensen zijn? Doe dan een zelftest.

Op bezoek bij cliënten die niet bij Raamwerk wonen

Bezoek aan cliënten die niet bij Raamwerk wonen kan plaatsvinden conform de landelijke adviezen en richtlijnen van het RIVM die gelden voor alle Nederlanders.

Dagbesteding bij Raamwerk

Om de verspreiding van het coronavirus te blijven voorkomen, is de dagbesteding op sommige punten aangepast. Bijvoorbeeld de inrichting van de dagbestedingslokalen, goede schoonmaak (en handhygiëne), ventilatie en het afstand houden van elkaar. Ook zijn er afspraken gemaakt over wat te doen als er iemand toch met het coronavirus besmet raakt. Het kan zijn dat er dan tijdelijk een dagbestedingslocatie zal sluiten.

Bezoek en logeren Raamwerk

Raamwerk kent een diversiteit aan cliënten en woonvormen. Zo zijn er cliënten die samen wonen op een groep en cliënten die zelfstandig wonen in hun eigen appartement. Bezoek en logeren vraagt daarom om maatwerk. 

In ‘uitgangspunten bezoek en logeren’  staan de algemene uitgangspunten beschreven ten aanzien van bezoek en logeren. Deze algemene uitgangspunten kunnen op locatie, woning en cliëntniveau worden gebruikt om tot maatwerk te komen.  

Preventief gebruik mondmaskers

Het is niet meer in alle situaties noodzakelijk dat zorgmedewerkers preventief een mondkapje dragen in het zorgcontact met de cliënt. In enkele gevallen zijn hierover andere afspraken gemaakt, bijvoorbeeld bij cliënten met een  verhoogde kwetsbaarheid.

Wat doet Raamwerk bij een besmetting bij een cliënt of medewerker?

De landelijke maatregelen ten aanzien van quarantaine zijn per 14 januari versoepeld, voor mensen die:

– langer dan één week geleden een boostervaccinatie hebben gehad
– zelf in de afgelopen 8 weken corona hebben gehad
– na 1 januari 2022 positief zijn getest op corona (voor deze groep geldt de termijn van 8 weken niet).

Deze personen hoeven niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon en hoeven ook niet meer direct getest te worden als zij zelf geen klachten hebben. Voor de overige personen blijven de regels gelden, zoals deze ook voor 14 januari golden.

Dit betekent voor de meeste cliënten, dat zij niet meer in quarantaine hoeven wanneer een andere cliënt van de woning besmet is. 

Omdat niet alle situaties/woningen hetzelfde zijn, vindt er altijd per situatie afstemming plaats met de medische dienst, en waar nodig met andere disciplines zoals gedragskundigen.

Heb je een vraag of heb je ergens hulp bij nodig?

Neem dan contact met ons op! We helpen je graag.