Wonen in een groep

Raamwerk biedt plekken aan in een groepswoning of een gedeeld appartment. 

Je hebt intensieve zorg en/of begeleiding nodig en je bent op zoek naar een groepswoning. 

 

Alleen op indicatie

Om gebruik te maken van begeleiding en zorg door Raamwerk heb je een indicatie nodig. Het type indicatie is afhankelijk van de begeleiding en zorg die nodig is.

Voor wie is het?

  • ^je hebt begeleiding nodig in de nabijheid
  • ^je kan niet meer zelfstandig wonen
  • ^je hebt structuur nodig voor een goede dagindeling

Hoe ga je wonen?

Je komt te wonen in een eigen kamer of appartement van Raamwerk. Bij deze woonvorm maak je deel uit van een groep. Er is een gezamenlijke woonkamer waar gebruik van gemaakt kan worden.

Behandeling op maat

Binnen Raamwerk werken behandelaren van verschillende vakgebieden. Zij vormen een multidisciplinair team met artsen, praktijkverpleegkundigen, gedragskundigen en paramedici zoals ergotherapeuten en logopedisten.

De woningen zijn voorzien van een zorgoproepsysteem. Hiermee kan je een spreek-luisterverbinding maken met de begeleiding. Zo kan op ieder moment van de dag of de nacht contact met de begeleiding gelegd worden.

Persoonlijk begeleider

 Je krijgt een (persoonlijk) begeleider, die deel uitmaakt van een team. Met die begeleider worden afspraken gemaakt over wanneer en waarbij je begeleiding krijgt.  Dat hangt af van je indicatie. 

Op onder andere de volgende locaties kan je bij Raamwerk wonen in een groep:

Hafakker

In de wijk de Hafakker in Noordwijkerhout wonen 140 mensen met een verstandelijke beperking. In deze wijk wonen mensen met en zonder beperkingen naast elkaar. Op de Hafakker maken we onderscheid in de zorgbehoefte van onze cliënten door in verschillende clusters zorg aan te bieden. In welke woning je kan wonen is afhankelijk van het cluster waar je deel van uitmaakt.

  • NZorg 24 uur per dag beschikbaar
  • NKleinschalige woonopties

Zeehos

In de Zeehoswijk in Katwijk wonen zo’n 125 mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking.

  • NAangepaste woningen (groep en appartement) geschikt voor rolstoelen
  • NDomotica

Overige woongroepen

Raamwerk heeft ook nog andere woongroepen in de regio, zoals de St. Jeroensweg in Noordwijk en de Speenkruidhof in Voorhout.

  • NKleinschalige woonopties
  • NOplossingen op maat

Appartementen

Raamwerk heeft op verschillende locaties appartementen waar je zorg en begeleiding kunt krijgen. Veel appartementen zijn aangepast en een aantal zijn toegankelijk voor rolstoelen.

Omgekeerde integratie

In veel van onze woningen en wooncomplexen wonen ook mensen zonder beperkingen. Dit heet omgekeerde integratie en is onderdeel van het beleid om mensen met een beperking een volwaardige plek in de maatschappij te bieden. Door aan te sturen op spreiding en kleinschaligheid wordt de drempel tot contact lager, hierdoor kunnen cliënten meer gewoon leven ervaren.

Heb je een vraag of wil je meer weten over wat Raamwerk te bieden heeft?

Neem dan contact met ons op!

Neem contact met ons op

Wij verzoeken je om de volgende gegevens in te vullen:

Contactformulier (bemiddeling)