Medezeggenschap

Bij Raamwerk vinden wij medezeggenschap belangrijk. Waar mogelijk betrekken wij cliënten, ouders of wettelijk vertegenwoordigers bij ons beleid.

Er is een Centrale Cliëntenraad (CCR) en verschillende lokale cliëntenraden. Alle cliëntraden hebben als doel de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk te behartigen. 

De medezeggenschap voor cliënten is geregeld volgens de Wet op de Maatschappelijke Zorg (WMZ).

Meer weten over de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen?

De CCR houdt zich o.a. bezig met:

  • 5Kwaliteitsrapport
  • 5Nieuwbouw
  • 5Wassen en strijken
  • 5Dagbesteding
  • 5Beleid over medezeggenschap

Centrale cliëntenraad

Wij beschikken over een Centrale Cliëntenraad (CCR) die momenteel bestaat uit twee cliënten van Raamwerk en vijf verwanten. Er zijn drie vacatures voor cliënten. Alle cliëntenraden hebben als doel de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk te behartigen. De medezeggenschap voor cliënten is geregeld volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz).

De CCR komt zeven keer per jaar bijeen. En ongeveer iedere twee maanden voert de raad overleg met de bestuurder over beleidszaken. De Stichting Landelijk Steunpunt Medezeggenschap Cliëntenraden (LSR) ondersteunt de raad bij de uitvoering.

Twee keer per jaar overlegt de CCR met de voorzitters van de lokale cliëntraden. In dit overleg brengen zij elkaar op de hoogte van de onderwerpen die op de locaties spelen.

Ook houdt de de CCR jaarlijks een Algemene Ledenvergadering, bestemd voor alle leden van alle cliëntraden. Daarnaast bezoekt de CCR twee keer per jaar een locatie van Raamwerk.

De lokale cliëntenraden houden zich o.a. bezig met:

  • 5Voeding
  • 5Verhuizing van een locatie
  • 5Openingstijden van steunpunten

Lokale cliëntenraden

De woonlocaties van Raamwerk in de regio hebben een lokale cliëntenraad. Dat geldt ook voor De Hafakker in Noordwijkerhout en Het Zeehos in Katwijk. Ze hebben allemaal een gekozen vertegenwoordiging van cliënten.

De lokale cliëntenraad van cluster Jeugd en Gezin bestaat uit ouders en behartigt de belangen en bevordert het welzijn van alle kinderen/tieners van dit cluster. Indien nodig, doet de cliëntenraad dit ook voor de ouders en de broers en zussen. De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de leidinggevende.

Lokale cliëntenraden voeren regelmatig overleg met het hoofd van een locatie. De cliëntenraden komen zesmaal per jaar bijeen. Ze worden ondersteund door een onafhankelijke coach.

Vraag over medezeggenschap?

Neem dan contact met ons op! We helpen je graag.