Dagbehandeling

Voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking en sterk uiteenlopende uitdagingen biedt Raamwerk verschillende zorg- en onderwijsgroepen. Elke groep heeft een eigen dagprogramma, waarin de doelen van ieder kind zijn opgenomen.

Om elk kind zo goed mogelijk te helpen zijn er verschillende groepen. Het ene kind heeft behoefte aan een belevingsgerichte omgeving, terwijl het andere kind meer baat heeft bij structuur en ontwikkelingsgerichte activiteiten.

Ieder kind krijgt een plaats in de groep die het beste past bij zijn mogelijkheden, leeftijd en ontwikkelingsniveau. Naast dagelijkse levensverrichtingen ligt het accent op beleven, ervaren en leren.

Onze groepen

De groepen bestaan uit maximaal acht kinderen en twee (persoonlijk) begeleiders. Elke groep heeft een eigen gevarieerd dagprogramma waarin de doelen voor ieder kind zijn opgenomen. Het accent ligt op beleven, ervaren en leren.

De kinderen genieten van allerlei leuke extra activiteiten. Zo vieren we verschillende feestdagen, doen mee aan de Koningsspelen en het Voorlezen-plusontbijt.

Speelleergroep1 tot 5 jaar

Dit is een groep voor kinderen met een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand. De Speelleergroep is voor ouder en kind samen. Spelenderwijs gaan ouders en kind aan het werk met het Early Intervention Programma ‘Kleine Stapjes’.

De speelleerochtend is op woensdagochtend tijdens de schoolweken. Er kunnen maximaal vier ouders samen met hun kind deelnemen.

Tovertuin2 tot 8 jaar

De Tovertuin is een groep voor jonge kinderen die naast een verstandelijke beperking ook lichamelijke en zintuiglijke beperkingen hebben. De kinderen hebben belang bij een prikkelende omgeving. Zo krijgen ze de mogelijkheid om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken.

Daarom werken we in deze groep vooral aan vaardigheden op het gebied van contact en communicatie, zintuiglijke stimulering en fijne en grove motoriek.

Spetters3 tot 7 jaar

De groep is voor kinderen die veel baat hebben bij overzicht, structuur en afwisselende activiteiten. Voor de kinderen in deze groep staat het aanleren van communicatieve vaardigheden centraal, zoals contact maken, de beurt nemen en (leren) imiteren.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan het aanleren van dagelijkse vaardigheden, zoals eten en drinken, aankleden en zindelijkheid.

Het programma van de Spetters bevat veel terugkerende elementen, omdat de kinderen het beste leren door heel veel dagelijkse herhaling.

Individuele en groepsactiviteiten wisselen continu af.

Hommels4 tot 7 jaar

Dit is een groep voor jonge kinderen die (vermoedelijk) op termijn doorstromen naar een vorm van passend onderwijs. De groep is gesitueerd in een reguliere basisschool: de Regenboogschool in Noordwijkerhout.

In een schoolse, veilige setting wordt op speelse wijze vaardigheden ontwikkeld die hun concentratie en taakgerichtheid vergroten. Daarnaast wordt gewerkt aan het ontwikkelen van communicatieve, sociale en (voor) schoolse vaardigheden.

Waar mogelijk nemen deze kinderen deel aan activiteiten die in de school worden georganiseerd: buitenspelen met de kleuters, meedoen met de kring bij de peuters, maar ook de viering van Carnaval, Sinterklaas en Kerst.

Deze groep is op woensdagen en in de schoolvakanties gesloten.

Raampieper4 tot 8 jaar

Dit is een onderwijszorggroep gevestigd op de Duinpieper in Noordwijk (ZMLK school) bedoeld voor leerlingen die toe zijn aan (voor)schoolse activiteiten met het perspectief om door te stromen naar een vorm van passend onderwijs. Of kinderen die behoefte hebben aan ontwikkelingsgerichte activiteiten, maar aan wie het schoolse soms nog te veel eisen stelt.

Deze groep is woensdag en in de schoolvakanties gesloten.

Banjers5 tot 11 jaar

In deze groep zitten kinderen met een verstandelijke beperking in combinatie met een autisme spectrum stoornis en veelal complex gedrag.

De kinderen hebben een grote behoefte aan structuur. We begeleiden en ondersteunen de kinderen vooral bij het aanleren van communicatieve, sociaal- emotionele vaardigheden, zelfredzaamheid, taakgerichtheid en concentratie.

Kornuiten7 tot 13 jaar

Kinderen met een ernstig verstandelijke of meervoudige beperking bieden we binnen een veilig klimaat op speelse wijze activiteiten aan om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Daarbij werken we vooral aan het vergroten van de zelfredzaamheid, concentratie en taakgerichtheid.

We maken daarbij gebruik van ondersteunende communicatie om het dagprogramma te visualiseren.

Individuele en groepsactiviteiten wisselen continu af.

Kanjers8 tot 18 jaar

De Kanjers is een groep voor kinderen met een verstandelijke beperking in combinatie met een autisme spectrum stoornis en veelal complex gedrag.

De kinderen hebben een grote behoefte aan structuur. We begeleiden en ondersteunen de kinderen vooral bij het aanleren van communicatieve, sociaal- emotionele vaardigheden, zelfredzaamheid, taakgerichtheid en concentratie.

Schatkist6 tot 18 jaar

In deze groep komen kinderen en tieners met meervoudige beperkingen.
Hier besteden we vooral aandacht aan het onderhouden van al verworven vaardigheden en waar mogelijk uitbreiding hiervan. Er worden vooral activiteiten aangeboden die in het dagelijkse leven regelmatig voorkomen zoals communicatie, keuzes maken, eten, drinken en bewegen.

Dit doen we binnen een gevarieerd activiteitenprogramma. Het accent ligt op belevingsgerichte activiteiten.

Tieners12 tot 18 jaar

De Tieners is een gemêleerde groep waar kinderen met zowel een verstandelijke beperking als een meervoudige beperking komen. Er wordt gewerkt aan het in stand houden en uitbreiden van dagelijkse, praktische en sociaal-emotionele vaardigheden. Met als doel zoveel mogelijk te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Activiteiten die georganiseerd worden zijn onder andere kookactiviteiten, boodschappen doen, naar de bibliotheek en naar de zorgboerderij.

We werken multidisciplinair met een team van specialisten, zoals de logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, praktisch pedagogisch thuisbegeleider, gedragskundige, de arts en als ervaringsdeskundige de ouders.

Met elkaar geven we ieder kind de ruimte om zich te ontwikkelen en zichzelf te zijn!

Heb je een vraag of wil je meer weten over wat Raamwerk te bieden heeft?

Neem dan contact met ons op!

Neem contact met ons op

Wij verzoeken je om de volgende gegevens in te vullen:

Contactformulier (bemiddeling)