Wet- en regelgeving

Raamwerk werkt samen met gemeenten en andere instanties om onze cliënten zo goed mogelijk van hulp te kunnen voorzien.

Op zoek naar andere informatie?

Hieronder staan al onze wet- en regelgevingen op thema. Lees meer over omgang met privacy, wetgevingen of overige regelgevingen.

Omgang met privacy

Privacy

Wat doet Raamwerk met jouw gegevens?

Identificatieplicht

Iedereen die zorg aanvraagt is wettelijk verplicht zich te identificeren.

Wetgevingen

Jeugdwet

Voor jeugdhulp en ondersteuning bij de ontwikkeling en opvoeding van kinderen tot 18 jaar.

Wet langdurige zorg

Wlz is er voor mensen die 24-uurs intensieve zorg en toezicht nodig hebben.

Participatiewet

Iedereen moet kunnen meedoen aan de maatschappij, op zijn of haar niveau.

Wet zorg en dwang

Onvrijwillige zorg, ook wel de Wzd genoemd.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo is voor mensen die zelfstandig kunnen wonen, maar wel begeleiding nodig hebben.

Overige regelgevingen

Curatele, bewind en curatorschap

Maatregelen voor extra bescherming, bij de financiën en persoonlijke beslissingen.

Samenwerking met gemeenten

Contracten op het gebied van Wmo en Jeugdwet.

Wil je meer weten over Raamwerk of ergens hulp bij nodig?

Neem dan even contact met ons op! We helpen je graag.

Neem contact met ons op

Wij verzoeken je om de volgende gegevens in te vullen:

Contactformulier