Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is voor mensen die zelfstandig kunnen wonen, maar daar wel begeleiding bij nodig hebben.

Meer over de Wmo weten?

Wat is de Wmo?

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo regelt hulp aan mensen vanaf 18 jaar, waaronder mensen met een beperking. Het doel is dat je (langer) zelfstandig blijft wonen en (blijft) deelnemen aan de maatschappij. Als je hulp nodig hebt, helpen familie, buren of vrienden. Pas als dat niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning.

De Wmo ondersteunt bijvoorbeeld bij:

  • 5Begeleiding en dagbesteding
  • 5Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten
  • 5Een plek in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis
  • 5Woningaanpassingen
  • 5Rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen

Welk beleid voert mijn gemeente?

De gemeente voert de Wmo uit. Iedere gemeente mag zelf bepalen hoe ze de Wmo uitvoeren. Binnen de Duin- en Bollenstreek hebben vier gemeenten samen beleid voor de Wmo gemaakt. Dit zijn: Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. De gemeente Katwijk heeft een eigen beleid.

Wil je meer weten over Raamwerk of ergens hulp bij nodig?

Neem dan even contact met ons op! We helpen je graag.

Neem contact met ons op

Wij verzoeken je om de volgende gegevens in te vullen:

Contactformulier