Curatele, bewind en curatorschap

Soms hebben mensen extra bescherming nodig. Hieruit zijn curatele, bewind en curatorschap ontstaan. Lees hier meer over de verschillen en welke vorm van hulp geschikt kan zijn voor jouw situatie.

Bekijk de brochure van de overheid

Wat zijn de verschillen tussen curatele, bewind en mentorschap?

Curatele, beschermingsbewind en mentorschap zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie. Hieronder een korte uiteenzetting.

Voor iedere situatie een passende oplossing

Curatele voor financiële en persoonlijke beslissingen

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat. Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en bewindregister.

Bewind voor financiële beslissingen

Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene. Beschermingsbewind kan wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden worden ingesteld. Deze bewinden staan in het openbare curatele- en bewindregister.

Mentorschap voor persoonlijke beslissingen

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam

Iedereen van 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam. Dit betekent dat iemand voor het verrichten van rechtshandelingen geen toestemming nodig heeft van zijn:

  • ^wettelijke vertegenwoordigers
  • ^ouder(s) met gezag
  • ^voogd

Bijvoorbeeld bij het huren of kopen van een huis. Of bij het afsluiten van een telefoonabonnement. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam voor zover de wet niet anders bepaalt. Iemand van wie de goederen onder bewind staan, kan daarover alleen beschikken met medewerking van de beschermingsbewindvoerder. Of met een machtiging van de kantonrechter.

Wil je meer weten over Raamwerk of ergens hulp bij nodig?

Neem dan even contact met ons op! We helpen je graag.

Neem contact met ons op

Wij verzoeken je om de volgende gegevens in te vullen:

Contactformulier