Publicaties

Kies hieronder een rubriek om de gewenste publicatie te bekijken of te downloaden.

Ga naar…

Onze krant

Jaarverslagen en rapporten

Flyers en magazines

Onze krant

Hier kun je voorgaande edities van onze krant downloaden.

Jaarverslagen en rapporten

In de jaardocumenten en rapporten geeft Raamwerk een beeld van de organisatie, onze doelen, activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Ook besteden we aandacht aan kwaliteit en veiligheid, aan personeel en aan de financiële resultaten.

Flyers en magazines

Hier kun je één van onze flyers en het magazine Zélf downloaden.

Heb je een vraag over een publicatie?

Neem dan contact op met de afdeling Communicatie, via telefoon 0252 – 34 56 78 (algemeen telefoonnummer) of via info@hetraamwerk.nl