Participatiewet

De Participatiewet is er voor mensen die kunnen werken, maar het zonder ondersteuning niet redden op de arbeidsmarkt.

Meer over de Participatiewet?

Wat is het doel van de Participatiewet?

Het doel van de Participatiewet is dat mensen met een arbeidsbeperking betaald werk krijgen. Als dat niet lukt, is maatschappelijke participatie het doel. De Participatiewet gaat ervan uit dat iedereen die een beroep doet op de gemeente voor een uitkering, zo snel mogelijk weer aan het werk gaat en zelf voor een inkomen zorgt. De gemeente kijkt niet naar wat je niet kunt, maar welk werk je naar eigen kracht en mogelijkheden wél kunt doen. Dat betekent ook dat je zelf actief op zoek gaat naar werk. De gemeente ondersteunt personen die zelfstandig geen werk kunnen vinden.

Wajong, re-integratie of bijstandsuitkering

Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong er enkel nog voor mensen die vanaf jonge leeftijd een handicap of ziekte hebben en daardoor alleen met hulp of begeleiding aan het werk kunnen, of helemaal niet kunnen werken. Wie mogelijkheden heeft om te werken, kan bij de gemeente vragen om hulp bij re-integratie en/of een bijstandsuitkering.

De mensen die voor 1 januari 2015 een Wajong uitkering hadden, houden ook na 1 januari 2015 recht op Wajong. Zij worden beoordeeld op arbeidsvermogen, maar zijn niet overgedragen aan de gemeente. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt afgesloten voor nieuwe werknemers. Wie niet zonder ondersteuning kan werken, kan bij de gemeente hulp vragen.

Wil je meer weten over Raamwerk of ergens hulp bij nodig?

Neem dan even contact met ons op! We helpen je graag.

Neem contact met ons op

Wij verzoeken je om de volgende gegevens in te vullen:

Contactformulier