Onze werkwijze

Ieder kind heeft recht op (een vorm van) onderwijs. Binnen het Kinderdienstencentrum van Raamwerk werken medewerkers en ouders, binnen een professioneel kader, samen aan een veilige, ontwikkelingsgerichte omgeving door middel van passende ondersteuning. Hierbij vormen de mogelijkheden van en het ervaren van invloed door het kind het uitgangspunt.

Om deze visie ten uitvoer te brengen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

Speciaal voor kinderen

 • 9we bieden zorg op maat
 • 9elk kind heeft eigen mogelijkheden
 • 9we houden rekening met de beperkingen van het kind
 • 9we stimuleren en begeleiden het kind zoveel mogelijk bij zijn of haar algehele ontwikkeling
 • 9elk kind heeft een individueel ondersteuningsplan
 • 9we werken samen met ouders
 • 9we werken multidisciplinair

Onze werkwijze

Specialistische hulp wordt geboden door een multidisciplinair team, bestaande uit onder andere een gedragskundige, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, een praktische pedagogische thuisbegeleider, een AVG-arts en een revalidatiearts.

Samen met de persoonlijk begeleider wordt er voor ieder kind een individueel ondersteuningsplan opgesteld. Als ervaringsdeskundige worden ouders hier nauw bij betrokken.

Het delen van kennis, ervaring met en betrokkenheid van organisaties is in het belang van het kind. Organisaties waarmee samengewerkt wordt zijn onder andere: Integrale Vroeghulp, jeugd- en gezinsteams, specialistische kenniscentra en (speciaal) onderwijs. De inzet is om kinderen en jongeren te begeleiden naar een vorm van passend onderwijs, dagbesteding, werk en waar nodig een passende woonvorm.

Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig

Onze methodes

Raamwerk maakt van diverse methodes waarbij we ons richten op het bevorderen van zelfredzaamheid, communicatie, sociale vaardigheden, motoriek en (voor)schoolse vaardigheden, waaronder:

 • ^PECS
 • ^TEACCH
 • ^Totale Communicatie
 • ^Op Eigen Benen
 • ^Ervaar het maar
 • ^Geef me de Vijf
 • ^Kleine Stapjes
 • ^INVRA
 • ^ABA
 • ^Voorlezen Plus

Drie methodes uitgelicht: Kleine Stapjes, PECS en Voorlezen Plus

Kleine Stapjes

Dit is een ontwikkelingsstimuleringsmethode die is opgebouwd, zoals de naam al zegt: uit kleine stapjes. In dit programma worden de cognitieve ontwikkelingen van kinderen van 0-5 jaar vroegtijdig, gestructureerd en individueel gestimuleerd. We gaan ervan uit dat kinderen spelend leren. Spontaniteit en doelgericht handelen zijn daarbij niet elkaars tegenpolen, maar vullen elkaar juist aan.

‘Kleine Stapjes’ draagt ertoe bij dat men zich beter bewust is van waarom men handelt zoals men handelt. Bij de start vullen we, indien mogelijk, samen met de ouders per kind vaardigheidsscorelijsten in aan de hand waarvan doelen gesteld worden.

PECS (Picture Exchange Communication System)

PECS staat voor Picture Exchange Communication System.
Kinderen met een communicatieve beperking leren om op eigen initiatief te communiceren. Hierbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van afbeeldingen, foto’s, plaatjes en pictogrammen.
PECS is een visuele manier van communiceren waardoor de omgeving van het kind de communicatie begrijpt. Door PECS leren kinderen initiatief te nemen in de communicatie. De methode is voor alle kinderen met een beperking inzetbaar.

Wij zijn binnen Nederland één van de voornaamste aanbieders van PECS. 

Voorlezen-plus

Bij Voorlezen-plus gaat het om meer dan gewoon voorlezen. We lezen een persoonlijk verhaal voor, dat speciaal op maat gemaakt is voor kinderen met een meervoudige beperking. Daaraan zijn zintuiglijke prikkels toegevoegd, zodat het kind ook kan voelen en ruiken aan materialen die passen bij het verhaal. Dit verhaal komt tot stand door samenwerking tussen begeleiders en ouders.

Raamwerk beschikt over een bibliotheek met deze Voorlezen-plus boeken. Ouders kunnen deze boeken lenen.

Heb je een vraag of wil je meer weten over wat Raamwerk te bieden heeft?

Neem dan contact met ons op!

Neem contact met ons op

Wij verzoeken je om de volgende gegevens in te vullen:

Contactformulier (bemiddeling)