Privacy

Jouw privacy is belangrijk voor ons bij Raamwerk. 

Lees hier hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Wat doet Raamwerk met jouw gegevens?

In de folder Privacyverklaring wordt aan cliënten uitgelegd hoe Raamwerk omgaat met de persoonsgegevens van cliënten. Zoals welke gegevens verzameld worden, wat ermee gedaan wordt en hoe deze veilig opgeslagen worden.

Zorgvuldigheid bij het werken met privacygevoelige informatie is belangrijk. In de folder wordt ook verteld wat de rechten van cliënten zijn, zoals het inzagerecht. Verder staat er in de folder waar cliënten met vragen, opmerkingen of klachten over privacy terecht kunnen.

Privacyreglement

In het privacyreglement staan de regels voor het verwerken van persoonsgegevens uitgebreider beschreven. Er wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat het doel van het verzamelen van persoonsgegevens is. En welke voorwaarden hiervoor gelden. Ook wordt nader uitgelegd wat de verplichtingen van Raamwerk zijn en de rechten van cliënten.

Wil je meer weten over Raamwerk of ergens hulp bij nodig?

Neem dan even contact met ons op! We helpen je graag.

Neem contact met ons op

Wij verzoeken je om de volgende gegevens in te vullen:

Contactformulier