Stappenplan bij ondersteuning

Heb je interesse in zorg en ondersteuning door Raamwerk en wil je weten hoe je jezelf kan aanmelden bij ons en hoe dat in zijn werk gaat? Neem dan hieronder ons stappenplan door. Je leest hier alles over het krijgen van een indicatie, de zorg- en dienstverleningsovereenkomst en het ondersteuningsplan.

Stap 1Indicatie

Om voor zorg en/of begeleiding van Raamwerk in aanmerking te komen, heb je altijd een indicatie nodig.

Welke indicaties zijn er?

Wet langdurige zorg (Wlz)

Een indicatie voor ondersteuning bij wonen valt onder de Wet langdurige zorg. Deze kun je aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ stelt op basis van jouw hulpvraag vast hoeveel en welke ondersteuning je nodig hebt.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Een indicatie voor dagbesteding en/of begeleiding valt onder de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben een samenwerkingsverband voor het aanvragen van Wmo-indicaties: de ISD. Bij de ISD kan je via een meldingsformulier melding maken van jouw ondersteuningsvraag, dit kun je downloaden op de websites van de gemeenten.

Tevens kun je terecht bij Voor ieder 1, de organisatie voor de integrale toegang in Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk, waar de lokale loketten, het Wmo Adviescentrum, de sociale teams en de jeugd- en gezinsteams samen zijn gevoegd. 

Voor de gemeente Katwijk kan je het meldingsformulier downloaden op de website van de gemeente Katwijk onder het kopje zorgloket/meldingsformulier.

Jeugdwet

Ben jij of is jouw kind onder de 18 jaar en heb je zorg of extra ondersteuning nodig? Vanuit de Jeugdwet kan er een indicatie/beschikking aangevraagd worden bij de jeugd- en gezinsteams van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen, direct via je eigen gemeente of via Voor ieder 1

Bij de gemeente Katwijk kan de jeugdhulp aangevraagd worden bij het Wijkteam 18-.

Hoe lang is jouw indicatie geldig?

Een indicatie van de Wmo en de Jeugdwet is beperkt geldig. In de beschikking staat hoe lang de indicatie geldig is. Het is belangrijk dat een herindicatie plaatsvindt vóór het verlopen van de huidige indicatie. Het aanvragen van een herindicatie is je eigen verantwoordelijkheid of die van jouw vertegenwoordiger. De indicatie voor de Wlz is levenslang geldig.

Wil je meer weten?

Meer informatie over hoe je zorg en begeleiding kunt aanvragen, vind je op de website van het CIZ en jouw gemeente.

Stap 2Zorg- en dienstverleningsovereenkomst

Als je een geldige indicatie hebt, dan sluit je samen met Raamwerk een zorg- en dienstverleningsovereenkomst met afspraken over de zorgverlening.

Wat is een zorgovereenkomst?

In een zorg- en dienstverleningsovereenkomst maken we algemene afspraken over de zorgverlening. Hierin staan ook de algemene voorwaarden Wmo, de algemene voorwaarden Wlz en de algemene voorwaarden Jeugdhulp. Een voorbeeld van een zorgovereenkomst vindt je hier. Deze dient bij aanvang door zowel de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger als Raamwerk ondertekent te worden.

Wil je meer weten?

Neem contact op met de afdeling Bemiddeling:

0252 – 34 56 78 of

bemiddeling@hetraamwerk.nl

Stap 3Ondersteuningsplan

Voor elke cliënt van Raamwerk, stellen we een persoonlijk ondersteuningsplan op.

Wat is een ondersteuningsplan?

De zorg en ondersteuning regelen we op basis van dit ondersteuningsplan. Jouw CPB’er maakt het plan samen met jou en/of jouw verwant of vertegenwoordiger. Je ondersteuningsvragen en behoeften staan hierin centraal. We evalueren het plan minimaal één keer per jaar, met de mogelijkheid tot twee keer per jaar.

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over jouw ondersteuningsplan kan je terecht bij jouw CPB’er. Daarnaast heeft elke cliënt een regiebehandelaar. Deze zorgt ervoor dat het ondersteuningsplan op een goede manier wordt uitgevoerd. Meer over de regiebehandelaar lees je in onze informatiefolder.

Wil je meer weten over Raamwerk of ergens hulp bij nodig?

Neem dan even contact met ons op! We helpen je graag.

Neem contact met ons op

Wij verzoeken je om de volgende gegevens in te vullen:

Contactformulier