Verstandelijke beperking

Raamwerk heeft meerdere locaties in de Duin- en Bollenstreek waar mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking wonen, werken, dagactiviteiten en zorg en behandeling krijgen.

 

Alleen op indicatie

Om gebruik te maken van begeleiding en zorg door Raamwerk heb je een indicatie nodig. Het type indicatie is afhankelijk van de begeleiding en zorg die nodig is.

Wij zijn er voor mensen:

 • ^met een licht of matige verstandelijke beperking
 • ^met een ernstig meervoudige beperking (EMB)
 • ^die verstandelijk beperkt zijn en probleemgedrag vertonen
 • ^met verstandelijke beperking én fysieke problemen vanwege ouderdom

Ondersteuning bij Wonen

Raamwerk biedt in de regio een aantal woningen speciaal aan, voor mensen met een verstandelijke beperking. Welk woningtype het meest geschikt is, hangt af van de hoeveelheid zorg en/of begeleiding die nodig is. 

Op De Hafakker in Noordwijkerhout zijn bijvoorbeeld speciale groepswoningen voor cliënten die intensieve begeleiding nodig hebben, terwijl er verspreidt over de regio ook diverse woningen zijn voor cliënten met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

Voor de cliënten die zoveel mogelijk zelfstandig (willen) wonen zijn er steunpunten om dit mogelijk te maken.

 • NVerschillende woonoplossingen
 • NBegeleiding op maat
 • NNachtzorg

Meer informatie over wonen vind je op één van de volgende pagina’s:

Ondersteuning bij Dagbesteding

Raamwerk heeft een groot aantal voorzieningen voor dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking in de Duin- en Bollenstreek. Wij organiseren de dagbesteding vaak vanuit verschillende locaties en de activiteiten zijn gevarieerd in karakter: sommige richten zich op meer arbeidsmatige aspecten van dagbesteding terwijl andere meer recreatief of sociaal gericht zijn.

Op onze pagina over dagbesteding vind je meer informatie over de mogelijkheden, en ook een overzichtskaartje met locaties en activiteiten.

Paramedische zorg en behandeling

Cliënten die bij Raamwerk wonen krijgen zorg en ondersteuning van behandelaren die bij ons werken. Zij vormen een multidisciplinair team met artsen, praktijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, gedragskundigen en paramedici.

Raamwerk werkt hierin samen met een instelling in de buurt, waardoor 24-uurs zorg is gegarandeerd.

 • NVraag en behoefte cliënt als uitgangspunt
 • N24-uurs zorg
 • NPraktijken in Katwijk en Noordwijkerhout

Ellen vertelt (video) over haar werk als begeleider op de Hafakker in Noordwijkerhout. 

Onze specialismen

Raamwerk kent meerdere specialismen bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking:

 • ^cliënten met syndroom van Down en dementie
 • ^cliënten met autisme én een verstandelijke beperking
 • ^palliatieve zorg
 • ^begeleiding bij complex gedrag
 • ^cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • ^werken met de methodiek ‘één gezin, één plan’

Heb je een vraag of wil je meer weten over wat Raamwerk te bieden heeft?

Neem dan contact met ons op!

Neem contact met ons op

Wij verzoeken je om de volgende gegevens in te vullen:

Contactformulier (bemiddeling)