Jeugdwet

De gemeente regelt de jeugdhulp vanuit de Jeugdwet, voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar, die zorg en extra ondersteuning nodig hebben.

Meer lezen over de Jeugdwet?

Voor wie is de Jeugdwet?

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Het doel van deze wet is dat alle jeugdigen gezond en veilig opgroeien en zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Onder de Jeugdwet vallen bijna alle kinderen van 0 tot 18 jaar.
Dit zijn kinderen die tijdelijk of langer ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Dit kunnen ook kinderen zijn met een (licht) verstandelijke beperking.

Kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen, krijgen zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Als kinderen, jongeren of ouders hulp nodig hebben, kan de gemeente hierover adviseren en toegang geven tot de jeugdhulp. Zij bekijken samen met je kind welke hulp het beste is. 

Lokale jeugd- en gezinsteams

Elke gemeente heeft een eigen jeugd- en gezinsteam (ofwel wijkteam), die jeugdhulp aanbieden, deze kunnen direct worden benaderd. Maar de school, de huisarts, de jeugdarts of de sportvereniging kunnen je ook doorverwijzen.

De deskundigen in dit team kijken samen met ouders en kinderen welke hulp er nodig is. En vervolgens welke instantie deze hulp kan geven.

Informeer bij je gemeente (via Voor ieder 1 of Wijkteam 18-) hoe je contact kunt leggen.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kun je gratis advies krijgen over het opvoeden en opgroeien van kinderen in alle leeftijden.

In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken professionals zoals jeugdartsen, jeugd-verpleegkundigen en pedagogen samen onder één dak. Zij komen van verschillende partnerorganisaties en zorgen waar nodig voor een zorgvuldige doorverwijzing. 

Wil je meer weten over Raamwerk of ergens hulp bij nodig?

Neem dan even contact met ons op! We helpen je graag.

Neem contact met ons op

Wij verzoeken je om de volgende gegevens in te vullen:

Contactformulier