Huisregels

Wij verwachten dat iedereen bij Raamwerk zich gedraagt naar wat in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is: de normale omgangsvormen. Daarnaast heeft Raamwerk ook nog een aantal algemene huisregels.

Op zoek naar de huisregels?

Algemene huisregels

De algemene huisregels gelden in principe voor alle cliënten van Raamwerk. Deze algemene huisregels zijn bedoeld om de dagelijkse gang van zaken in onze voorzieningen goed te regelen. Onze huisregels zijn opgesteld om wonen, werken en dagbesteding voor iedereen bij Raamwerk zo prettig mogelijk te maken.

Specifieke huisregels

Naast de algemene huisregels kunnen er voor een voorziening ook specifieke huisregels bestaan. Als dat het geval is, gelden die speciale huisregels in plaats van de algemene huisregels.

 

Voor welke voorzieningen gelden de huisregels?

De algemene huisregels van Raamwerk gelden voor de cliënten van:

  • ^Alle woningen
  • ^Alle dagbesteding plekken
  • ^Alle steunpunten

Alle algemene huisregels van Raamwerk

Deze algemene huisregels zijn belangrijk voor een goede gang van zaken binnen Raamwerk. 

De regels zijn opgesteld om het wonen en werken voor jou zo prettig mogelijk te maken. Omdat het niet altijd eenvoudig is om als verschillende personen met elkaar samen te wonen of te werken, kan van een ieder verlangd worden dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat en de algemene omgangsvormen in acht neemt.

Dit houdt onder meer in dat lichamelijk geweld en ongewenste intimiteiten niet getolereerd worden. Ook wordt verwacht dat iedereen elkaars privacy respecteert. Bijvoorbeeld eerst kloppen of aanbellen voordat je bij een ander naar binnen gaat. Maar ook: niet zonder toestemming aan de spullen van een ander komen.

Kennis van huisregels

Belangrijk is dat aan jou duidelijk wordt verteld wat er in de huisregels staat, en dat jij ook de huisregels op papier krijgt. Zodat je weet wat erin staat en wat er van je verwacht wordt.

En als iemand anders jouw belangen behartigt, bijvoorbeeld een familielid, moet ook deze persoon op de hoogte worden gebracht van de inhoud van de huisregels.

In het individuele ondersteuningsplan kan van de huisregels worden afgeweken.

De afspraken in je ondersteuningsplan hebben voorrang op de huisregels.

1.Slaap- en rusttijden

Als je bij Raamwerk woont, dan respecteer je de nachtrust (en eventueel de middagrust) bij jou op de woning.

2.Etenstijden

Er gelden op de woon- of werkplek en dagactiviteiten vaste tijden voor de maaltijden en het koffie- en theedrinken.

3.Post

Je hebt recht op vrij postverkeer.

4.Bezoektijden

Je bent vrij om op jouw woonplek bezoek te ontvangen. Je kunt hiervoor uw eigen kamer gebruiken, of in overleg met jouw huisgenoten de gedeelde huiskamer. Jouw bezoek moet wel rekening houden met de afspraken die jij hebt gemaakt en met de regels van de woonvoorziening.

Op de dagactiviteiten of de werkplek kunt u bezoek ontvangen volgens de daar geldende regels.

5.Telefoneren

Je hebt recht op vrij telefoonverkeer. Wel verzoeken we je niet tijdens de werk- of activiteitentijden te bellen, tenzij je dit hebt overlegd zoals bij dringende redenen.

Wanneer je geen telefoon tot je beschikking hebt kunt je in overleg met de begeleiding gebruik maken van de algemene telefoon. Hou dan wel rekening met de eventuele kosten.

6.Privé-bezittingen

Woont je in een woning van Raamwerk, dan draagt Raamwerk er zorg voor dat jij de mogelijkheid krijgt om jouw waardevolle spullen veilig op te bergen.

7.Roken

Op jouw woonplek, je werkplek, of dagactiviteiten zijn afspraken gemaakt waar je niet en wel mag roken. Er wordt van je verwacht dat jij je aan deze afspraken houdt. In openbare ruimtes mag niet gerookt worden.

8.Alcohol

Alcoholgebruik op de woonplek is toegestaan voor zover het de orde niet verstoort.

9.Drugs en andere verdovende middelen

Het in het bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van harddrugs en andere verdovende middelen is niet toegestaan. Het bezit en gebruik van softdrugs is slechts toegestaan binnen de wettelijke grenzen.

10.Fotograferen, video en film

Er wordt van je verwacht dat je zorgvuldig omgaat met foto’s, video of film van andere mensen waaronder je medecliënten. Deze zijn voor eigen gebruik en worden niet zonder toestemming van betrokkenen openbaar gepubliceerd.

11.Huisdieren

In principe is het houden van huisdieren binnen Raamwerk niet toegestaan. Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met het betreffende hoofd wonen of dagbesteding. Raamwerk heeft het huisdierenbeleid omschreven in een notitie, die op te vragen is bij je persoonlijk begeleider.

12.Internet en sociale media

Het is niet toegestaan zonder toestemming persoonlijke gegevens van anderen te publiceren op internet en/of sociale media.

13.Schoonmaken

De schoonmaakdienst van Raamwerk zorgt voor het schoonhouden van de algemene ruimten. Wanneer je in een woning van Raamwerk woont, draag je eventueel met hulp van de begeleiding, zelf zorg voor het opruimen en verzorgen van je kamer of appartement.

Op de verschillende woon- en werkplekken kunnen er afspraken zijn gemaakt waarin je wordt verzocht om een aantal huishoudelijke werkzaamheden gezamenlijk te verrichten. Bijvoorbeeld tafel dekken, afruimen, koffie zetten.

14.Wasgoed

De was van beddengoed en ander algemeen wasgoed wordt door Raamwerk verzorgd. Persoonlijk wasgoed kan je eventueel zelf wassen. Ook is het mogelijk je was via Raamwerk te laten wassen. Hier zijn kosten aan verbonden.

15.Handelen

Om misverstanden tussen cliënten en gevoelens van ongenoegen te voorkomen wordt je verzocht om binnen Raamwerk geen persoonlijke goederen onderling te verhandelen, te ruilen of geld te lenen.

Wil je meer weten over Raamwerk of ergens hulp bij nodig?

Neem dan even contact met ons op! We helpen je graag.

Neem contact met ons op

Wij verzoeken je om de volgende gegevens in te vullen:

Contactformulier