Incidenten- en klachtenregeling

Soms gebeurt er iets vervelends. Lees hier alles over het oplossen van incidenten en onze klachtenregeling.

Heb je een klacht?

Incidenten

Incidenten worden in eerste instantie gemeld bij en opgepakt door de leidinggevenden.

Als dat niet voor een oplossing zorgt, dan kan je terecht bij de door Raamwerk ingestelde Incidentencommissie.

Wat is de incidentencommisie?

De incidenten zelf, én de maatregelen die genomen worden om deze incidenten tegen te gaan of op te lossen, worden altijd doorgegeven aan de Incidentencommissie. Deze commissie registreert de meldingen en kijkt of er trends zijn, dus of bepaalde incidenten vaker voorkomen. Op basis van deze trends worden acties ondernomen. Dit om te voorkomen dat in de toekomst dezelfde problemen of mogelijk nieuwe problemen zich voordoen.

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met de Incidentencommissie via het algemene telefoonnummer van Raamwerk (0252) 34 56 78.

Klachten

Onze klachtenopvang voor cliënten is goed geregeld. Hiervoor hebben we een klachtenregeling, een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen en een klachtencommissie.

Wat is er opgenomen in onze klachtenregeling?

  • De ondersteuning door een (cliënten)vertrouwenspersoon;
  • De klachtenbehandeling door de onafhankelijke klachtencommissie;
  • Voor Wlz cliënten: klachtenbehandeling door de Landelijke Geschillencommissie Gehandicaptenzorg;
  • Met betrekking tot de Wet zorg en dwang: klachtenbehandeling door de Landelijke klachtencommissie Onvrijwillige zorg.

Met de privacy van alle betrokkenen gaan we uiterst zorgvuldig om.

Wie staan er voor je klaar?

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon

Kiek Alkemade

De onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Zorg van het LSR, Kiek Alkemade, ondersteunt je, als cliënt (of vertegenwoordiger) bij eventuele klachten. Dit kunnen klachten en problemen rond de zorg en dienstverlening zijn. Maar ook klachten en problemen in verband met je rechtspositie binnen Raamwerk. Je kan de cliëntenvertrouwenspersoon Zorg bereiken op telefoonnummer 06-1946 2358 of via het e-mailadres k.alkemade@hetlsr.nl.

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Onvrijwillige Zorg (tijdelijk)

Jessica Goedhart

De onafhankelijke vertrouwenspersoon Onvrijwillige zorg van Zorgstem ondersteunt bij vragen en klachten die te maken hebben met onvrijwillige zorg en de Wet zorg en dwang. Deze speciale (tijdelijke) vertrouwenspersoon, heet Jessica Goedharts en zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-4097 6989 of via het algemene nummer 088-678 1000. Haar e-mailadres is: j.goedhart@zorgstem.nl.

Vertrouwenspersoon seksuele intimidatie

Hilde Bleichrodt

Bij Raamwerk hebben we ook een vertrouwenspersoon seksuele intimidatie/seksueel misbruik. Zij heet Hilde Bleichrodt. Je kunt bij haar terecht als het gaat om ongewenste seksueel getinte aandacht. Die kan uiteen lopen van ongewenste grappen tot seksueel misbruik. De vertrouwenspersoon adviseert iedereen vertrouwelijk, begeleidt en ondersteunt. Ook als het gaat om een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik, kun je op haar een beroep doen. De vertrouwenspersoon seksuele intimidatie is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 1284 2652.

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp van het AKJ

Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en ondersteunt het kind, een jongere of de ouder/verzorger bij zaken die niet naar tevredenheid lopen en kan helpen bij het schrijven van een brief, bij het voeren van een gesprek e.d. De vertrouwenspersoon geeft informatie over rechten en plichten en advies hoe de klacht of de onvrede het beste aan te kaarten. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

Onafhankelijke klachtencommissie

Raamwerk heeft ook een onafhankelijke klachtencommissie voor cliënten. Dit is een gezamenlijke klachtencommissie voor cliënten van Raamwerk en voor cliënten van de Gemiva-SVG Groep te Gouda. Deze commissie bestaat uit minimaal drie personen.

De commissie:

  • Onderzoekt de klachten van je, als cliënt, of van je vertegenwoordiger;
  • Vormt een oordeel;
  • Doet eventueel aanbevelingen.
Hoe werkt het

Klachten kun je schriftelijk indienen bij de secretaris van de klachtencommissie, postbus 604, 2800 AP Gouda. Of via de afdeling Bestuursondersteuning, e-mailadres: bestuursondersteuning@hetraamwerk.nl

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg voor Wlz cliënten

Ontvang je ondersteuning van Raamwerk op basis van de Wlz en heeft de bespreking van je klacht binnen Raamwerk en/of de behandeling door de Klachtencommissie niet tot een bevredigend resultaat geleidt, dan kun je je wenden tot de externe Geschillencommissie Gehandicaptenzorg waarbij Raamwerk is aangesloten. De contactgegevens zijn:

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
Telefoon: 070-3105371
www.degeschillencommissie.nl

Landelijke KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ)

Je hebt de mogelijkheid een klacht die te maken heeft met de Wet zorg en dwang te laten beoordelen door de externe landelijke klachtencommissie KCOZ. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als de bespreking van je klacht binnen Raamwerk voor je niet bevredigend was.

Als je een klacht wilt voorleggen aan de KCOZ, kun je deze in schrift opsturen naar de afdeling Bestuursondersteuning. Bereikbaar via e-mail: bestuursondersteuning@hetraamwerk.nl of telefoonnummer: 0252 345792. Deze afdeling zorgt voor doorsturen van je klacht naar de KCOZ.

Wil je meer weten over Raamwerk of ergens hulp bij nodig?

Neem dan even contact met ons op! We helpen je graag.

Neem contact met ons op

Wij verzoeken je om de volgende gegevens in te vullen:

Contactformulier

Raamwerk biedt hulp om zo gewoon mogelijk te kunnen leven.