Huisregels

A A A

Van de cliënt kan worden verwacht dat hij/zij zich gedraagt naar wat in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is.

Dus volgens de algemene omgangsvormen. Daarnaast gelden de algemene huisregels van Raamwerk.

De algemene huisregels gelden in principe voor alle cliënten van Raamwerk. Deze algemene huisregels zijn bedoeld om de dagelijkse gang van zaken in onze voorzieningen goed te regelen. Onze huisregels zijn opgesteld om wonen, werken en dagbesteding voor iedereen bij Raamwerk zo prettig mogelijk te maken.

Naast de algemene huisregels kunnen er voor een voorziening ook specifieke huisregels bestaan. Als dat het geval is, gelden die speciale huisregels in plaats van de algemene huisregels.

U vindt de huisregels hier!