Klachten

A A A

Onze klachtenopvang voor cliënten is goed geregeld.

Hiervoor hebben we een klachtenregeling,  een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon en een klachtencommissie. In onze klachtenregeling zijn opgenomen:

  • De klachtenopvang;
  • De klachtenbemiddeling door een onafhankelijke vertrouwenspersoon;
  • De klachtenbehandeling door een klachtencommissie;
  • Met de privacy van alle betrokkenen gaan we uiterst zorgvuldig om.

De klachtenregeling vind je hier


Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon

De onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon van stichting Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) ondersteunt u als cliënt bij eventuele klachten. Dit kunnen klachten en problemen rond de zorg en dienstverlening zijn. Maar ook klachten en problemen in verband met uw rechtspositie binnen Raamwerk.

Bereikbaarheid:
U kunt de cliëntenvertrouwenspersoon op woensdagen bereiken via het algemene telefoonnummer 0252 - 34 56 78 en op andere werkdagen via 06 - 22 62 49 90.

Vertrouwenspersoon seksuele intimidatie

Bij Raamwerk hebben we ook een vertrouwenspersoon seksuele intimidatie/seksueel misbruik. U kunt bij haar terecht als het gaat om ongewenste seksueel getinte aandacht. Die kan uiteen lopen van ongewenste grappen tot aanranding en verkrachting. De vertrouwenspersoon adviseert iedereen vertrouwelijk, begeleidt en ondersteunt. Ook als het gaat om een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik, kunt u op haar een beroep doen.

Bereikbaarheid:
De vertrouwenspersoon seksuele intimidatie is bereikbaar via telefoonnummer 06 - 12 84 26 52.

Onafhankelijke klachtencommissie

Raamwerk heeft ook een onafhankelijke klachtencommissie voor cliënten. Dit is een gezamenlijke klachtencommissie voor cliënten van Raamwerk en voor cliënten van de Gemiva-SVG Groep te Gouda. Deze commissie bestaat uit minimaal drie personen.

De commissie:

  • Onderzoekt de klachten van u als cliënt of van uw vertegenwoordiger;
  • Vormt een oordeel;
  • Doet eventueel aanbevelingen.

Hoe werkt het

Klachten kunt u schriftelijk indienen bij de secretaris van de klachtencommissie, postbus 604, 2800 AP Gouda.
Of via het directiesecretariaat van Raamwerk, telefoonnummer
0252 – 34 57 92.

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg voor Wlz cliënten

Ontvangt u ondersteuning van Raamwerk op basis van de Wlz en heeft de bespreking van uw klacht binnen Raamwerk en/of de behandeling door de Klachtencommissie niet tot een bevredigend resultaat geleid, kunt u zich wenden tot de externe Geschillencommissie Gehandicaptenzorg waarbij Raamwerk is aangesloten.  de contactgegevens zijn:

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg

Postbus 90600, 2509 LP Den Haag

Telefoon: 070-3105371

www.degeschillencommissie.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bemiddeling via 0252 - 34 56 78 of bemiddeling@hetraamwerk.nl.