Kwaliteit van de zorg

A A A

De kwaliteit van onze zorg vinden wij heel belangrijk.

Raamwerk volgt het landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Raamwerk maakt daarvoor elk jaar een rapport van alle informatie die te maken heeft met kwaliteit van zorg en van verhalen van cliënten en medewerkers. Dit is het Kwaliteitsrapport. Het Kwaliteitsrapport helpt begeleiders en leidinggevenden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Lees hier de samenvatting van het Kwaliteitsrapport (cliëntversie). 

Raamwerk gebruikt de onderwerpen van de quick scan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) als norm voor de nagestreefde kwaliteit van de zorg. Thema's in deze quickscan zijn: veiligheid, toepassen van vrijheidsbeperking, uitvoering van het ondersteuningsplan en kwaliteit van personeel en organisatie.