Dagcentrum de Hafakker

9

Locatie

Zeereep 3 Noordwijkerhout
9

Activiteiten

Actief, Buiten, Creatief, Koken & bakken, Maatschappelijk, Werk, Winkel & restaurant

In het Dagcentrum van de Hafakker zijn er naast het restaurant de Waterjuffers dagelijks diverse dagbestedingsgroepen in verschillende lokalen:

De Klaproos
Bij de Klaproos verrichten ouder wordende cliënten licht industrieel werk. Daarnaast worden verschillende activiteiten aangeboden die afgestemd zijn op de wensen van de cliënten. Voorbeelden hiervan zijn: fietsen, wandelen, workshops, beweging, muziek en creatief. Een zinvolle dagbesteding met ontspanning.

De Waterlelie
Bij de Waterlelie komen vooral cliënten die veel structuur nodig hebben, bijvoorbeeld door autisme of moeilijk verstaanbaar gedrag. Industrieel werk staat centraal. Daarnaast worden verschillende activiteiten aangeboden die afgestemd zijn op de wensen van de cliënten. Voorbeelden hiervan zijn: fietsen, wandelen, workshops, beweging, muziek en creatief. Een zinvolle dagbesteding met ontspanning.

Het Getij
Bij het Getij komen vooral ouder wordende cliënten met een lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen in verschillende mate. Op een uitzondering na wonen de cliënten die het Getij bezoeken, op het Hafakker terrein. Er wordt gewerkt in twee lokalen. In het ene lokaal worden wisselende activiteiten aangeboden. Hier zijn cliënten zelfstandig bezig met o.a. sorteerwerkjes, puzzelen, eenvoudige knutselwerkjes, spelletjes en muziekactiviteiten. In het andere naastgelegen lokaal worden belevingsgerichte activiteiten aangeboden zoals; muziek, voorlezen, het meebeleven van een bakactiviteit, aangepaste spelletjes, maar ook gewoon lekker in nabijheid op de bank zitten met een kop koffie en een tijdschrift op schoot.  Er wordt gebruik gemaakt van de snoezelruimte en een paar keer per week kan er gefietst worden op de duofiets.

De IJsbeer
Cliënten die de IJsbeer bezoeken wonen veelal binnen de woonvoorzieningen van De Hafakker in Noordwijkerhout, waarbij geheugenproblematieken een grote rol speelt. Binnen de IJsbeer kijken we vooral welke activiteit op dat moment het beste bij de beleving van de client aansluit. Denk hierbij met name aan creatieve en belevingsgerichte activiteiten waar vooral nabijheid een grote rol speelt. Vanuit De IJsbeer wordt er ook individuele begeleiding gegeven aan cliënten die op de een of andere manier niet aan een groepsproces mee kunnen doen. De meeste activiteiten zijn gericht op deelname aan de maatschappij en ontspanning.

De Dolfijn
De Dolfijn is een groep waar cliënten met een lichtverstandelijke beperking komen die behoefte hebben aan structuur zoals een duidelijk dagprogramma en dagritme, zonder dat er een te groot appel op werkdruk wordt gedaan. Er worden wisselende activiteiten aangeboden aan de hand van de individuele hulpvraag/wensen/ behoefte van de client. Deze zijn gericht op het vergroten van de ontwikkeling en zelfredzaamheid van de cliënt, zoals bijvoorbeeld leren boodschappen pinnen, koffiezetten, koekjes bakken, dieren verzorgen, koken, wandelen, boodschappen doen, inpakwerk, tekenen en schilderen. Alle activiteiten worden in kleine stapjes aangeleerd/getraind, zonder prestatiedruk. Maar ook besteden wij aandacht aan sociale regels zoals het omgaan met elkaar in een groep, iedereen is anders, ziet er anders uit, kleed zich anders etc. De communicatie en/of het dagprogramma wordt bij enkele cliënten ondersteund door middel van pictogrammen of zelfgeschreven tekst op een eigen planbord.

De Orchidee
De Orchidee is een groep waar (jong-)volwassen cliënten komen met een verstandelijke beperking, autisme en/of het syndroom van down. Het is een groep waar naast het bieden van een vaste structuur, vooral wordt gestreefd naar het hebben van een leuke, zinvolle dagbesteding. Er worden zowel groeps- als individuele activiteiten aangeboden. Activiteiten die wij als groep doen zijn bijvoorbeeld: wandelen, snoezelen, boodschappen doen en gymen in de gymzaal. Daarnaast worden zo veel mogelijk individuele activiteiten aangeboden die aansluiten bij de wensen/interesses en het kunnen van de cliënten. Individuele activiteiten die gedaan worden zijn bijvoorbeeld; koken, teacchen, muziek luisteren, puzzelen, kleuren en/of creatieve activiteiten. Ook beschikken wij over een grote tuin waarin met name in de zomer door verschillende cliënten gebruik wordt gemaakt van de schommel en trampoline.

Meer informatie of aanmelden?

Neem contact op met de afdeling Cliëntbemiddeling

Neem contact met ons op

Wij verzoeken je om de volgende gegevens in te vullen: