Kennismakingsbezoek fractie PUUR van gemeente Noordwijk aan Raamwerk

14 juli, 2022

Enkele leden van fractie PUUR van gemeente Noordwijk brachten een bezoek aan Raamwerk op maandag 11 juli. Tijdens dit bezoek maakten zij kennis met zowel medewerkers van Raamwerk als cliënten die bij Raamwerk wonen, werken en/of dagbesteding volgen.

Het was voor alle partijen een prettige en leerzame kennismaking!

Fractievoorzitter Toon van Tol en commissieleden Geerdina Meijer en Dorus Vissers werden ontvangen op het kantoor van Raamwerk in Noordwijkerhout.
Leonie van Son (directeur Zorg en dienstverlening) en Johan Schaap (cliëntbegeleider) vertelden enthousiast over de noodzakelijke, zinvolle en mooie dienstverlening die Raamwerk biedt.

Bezoek aan buurtkamer ‘De Wetering’

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan buurtkamer ‘De Wetering’ in Noordwijk. In de onlangs geopende buurtkamer kunnen buurtbewoners en cliënten elkaar informeel ontmoeten, onder het genot van een kopje koffie of thee.

De fractieleden van PUUR konden tijdens het bezoek met eigen ogen zien hoe belangrijk het steunpunt voor de cliënten is. Het samen eten en/of wat drinken op het steunpunt is voor sommigen echt het hoogtepunt van de dag.
Ook zijn een aantal woningen bezocht van bewoners van de Wetering. Zij lieten weten trots te zijn op het feit dat ze (met enige begeleiding aan huis) zelfstandig kunnen wonen.

Meer informatie over buurtkamer ‘De Wetering’

Voorafgaand aan de opening van de buurtkamer is er door de cliënten hard gewerkt aan het opknappen van de ruimtes. Plantjes zijn in de plaats gekomen van tegels en er is een mini-bieb getimmerd, waar buurtbewoners gebruik van mogen maken. In samenwerking met Welzijn Noordwijk is besloten om de mooi opgeknapte ruimte ook voor de buurt beschikbaar te stellen, als ontmoetingsplek.

Buurtkamer ‘De Wetering’ is gevestigd aan de Bloemendaalstraat 23-25 in Noordwijk.
Iedere vrijdagochtend is de buurtkamer tussen 10.00-11.30 uur open. Vanuit Welzijn Noordwijk is iemand aanwezig om de buren te ontvangen

Meer nieuwsberichten

Ook nieuwswaardige momenten creëren?

Bekijk dan onze openstaande vacatures!