KDC De Honingraat

A A A

KDC De Honingraat is een dienstencentrum voor kinderen met verstandelijke of meervoudige beperkingen, in Noordwijkerhout.

Binnen dit dienstencentrum bieden we deze kinderen in vijf groepen velerlei activiteiten aan waarin we aansluiten bij hun mogelijkheden en rekening houden met hun beperkingen. Alle activiteiten zijn er zoveel mogelijk op gericht om de kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren. De leeftijd van de kinderen ligt tussen ongeveer 2 t/m 18 jaar. 

KDC de Honingraat 
Langevelderweg 41 
2211 AD Noordwijkerhout 
Telefoon: 0252 – 37 34 41