(VGN) Academie voor Zelfstandigheid beschikbaar voor alle cliënten Raamwerk

14 februari, 2023

Op donderdag 9 februari tekende bestuurder Wendela Hingst namens Raamwerk de overeenkomst voor deelname aan de ‘VGN Academie voor Zelfstandigheid’.
Hierdoor is het voor elke cliënt binnen Raamwerk en mensen met een (zorg)indicatie mogelijk, om een training te volgen via L.O.C. Raamwerk (‘Leren Ontwikkelen Cliënten’).
           

Wat is de VGN Academie voor Zelfstandigheid?
De VGN Academie voor Zelfstandigheid is een algemeen coöperatief platform waarbij diverse zorgorganisaties zijn aangesloten. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft hierbij een stimulerende, verbindende en faciliterende rol.

Raamwerk vindt het belangrijk om aangesloten te blijven en samen te werken. Door inhoudelijke en financiële krachten te bundelen kan er een breder aanbod aan ontwikkelfaciliteiten gecreëerd worden, die beschikbaar worden gesteld aan cliënten.  

Wat biedt de VGN Academie voor Zelfstandigheid?
De VGN Academie voor Zelfstandigheid biedt en ontwikkelt trainingsmateriaal op het gebied van zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, werknemersvaardigheden en vakvaardigheden. Deze zijn bestemd voor mensen met een beperking, hun verwanten en begeleiders. Ze ondersteunen cliënten zo zelfstandig mogelijk te werken en leven.

L.O.C. Raamwerk
Leren Ontwikkelen Cliënten
Raamwerk zal haar Academie voor Zelfstandigheid locaties, tezamen met andere werk- en leermiddelen, scharen onder de nieuwe overkoepelende naam ‘L.O.C. Raamwerk’.
L.O.C. Raamwerk staat voor ‘Leren Ontwikkelen Cliënten’ Raamwerk en zal zich bezighouden met ontwikkelingen m.b.t het vergroten van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, vaardigheden en het zelfvertrouwen bij mensen voor wie leren en ontwikkelen niet vanzelfsprekend is. 

Door vanuit één overkoepelende naam te communiceren wil Raamwerk haar totaalaanbod op het gebied van leer- en werkmethoden krachtig en eenduidig onder de aandacht brengen bij o.a. cliënten en gemeenten. Dit aanbod bestaat immers uit meer dan alleen de (VGN) Academie voor Zelfstandigheid.
In samenspraak met betrokkenen wordt gekeken welk van de afzonderlijke producten van L.O.C. Raamwerk (of een combinatie hiervan) het beste passen bij de specifieke leer- en  ontwikkelbehoefte van een cliënt. De wensen van de cliënt zelf staan hierbij centraal.     

 

 

 

Meer nieuwsberichten

Ook nieuwswaardige momenten creëren?

Bekijk dan onze openstaande vacatures!