Strandschelp 19

Strandschelp 19, Zeehosplein 19, Katwijk

Begeleiding

Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

In de buurt

Winkels, strand en Boulevard

Indicatie

Verblijf en Behandeling ZZP LG 4 t/m 7

Strandschelp 19 is een woonvorm voor volwassenen met chronische beademingsondersteuning waar de zorg gericht is op het beantwoorden van acute hulpvragen en op het omgaan met het veranderende perspectief. Daarnaast is het het een woonvorm voor volwassenen met een meervoudige beperking en er is een logeerplek aanwezig.

Omschrijving woning

Dit gebouw heeft 8 éénkamerappartementen en een gezamenlijke huiskamer met terras. Elk appartement bestaat uit een zit-/slaapkamer en een badkamer. In alle appartementen zijn voorzieningen aangebracht (domotica), waardoor vanuit de rolstoel o.a. deuren, licht en gordijnen te bedienen zijn. Het gebouw is volledig rolstoeltoegankelijk.

Klik hier voor een foto impressie van deze woning.

De ondersteuning richt zich op:

  • het bieden van rust, stabilisatie en veiligheid.
  • het vroegtijdig herkennen van gezondheidsrisico’s.
  • zorg voor het lichamelijk welbevinden en overname, ondersteuning en stimulering bij ADL en HDL vaardigheden.
  • het stimuleren en onderhouden van een sociaal netwerk.
  • het leren omgaan met de beperking.
  • het opnieuw leren invulling geven aan het veranderde leven.
  • het bieden van een evenwichtige levensinvulling om de symptoom vermoeidheid onder controle te krijgen.

Voor wie is deze woning

  • De appartementen zijn geschikt voor volwassenen met een ernstige lichamelijke beperking die chronische beademingsondersteuning nodig hebben.
  • Daarnaast wonen er volwassenen met een meervoudige beperking.
  • De logeerplek is voor volwassenen met een uiteenlopende zorg en begeleidingsvraag.

Dagbesteding

Op het terrein worden vele vormen van dagbesteding geboden.

Meer informatie over deze woning?

Stuur ons een bericht via het onderstaande formulier

Raamwerk biedt hulp om zo gewoon mogelijk te kunnen leven.