Privacy

A A A

Raamwerk zet zich in om de persoonlijke levenssfeer en de privacy van cliënten, medewerkers en anderen bij de zorg betrokken mensen goed te beschermen.

Er worden van hen immers persoonsgegevens vastgelegd die van vertrouwelijke, zelfs gevoelige aard kunnen zijn. Dit vraagt om zorgvuldigheid en goede beveiliging, volgens de regels van de wet.  

Raamwerk speelt actief in op de invoering van de nieuwe, scherpere privacyregels in de AVG zodat we nu en in de toekomst voldoen aan deze regels. Raamwerk heeft in 2018 een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG heeft een onafhankelijke, controlerende rol bij de naleving van de AVG en het privacybeleid bij Raamwerk en geeft hierover informatie en advies aan de leiding. Voor vragen over privacy kunt u contact opnemen met de FG. Deze is te bereiken op a.ten.hoeve@hetraamwerk.nl of via 0252-345678 (algemeen nummer).