Meer eigen regie in het leven, met behulp van zorgtechnologie

6 december, 2022

Domotica is niet meer weg te denken in het gemiddelde huis. Ook binnen Raamwerk wordt er gezocht naar de juiste toepassing van zorgtechnologie voor de cliënten. Hierbij staat het doel ‘zo zelfstandig mogelijk leven’ met stip bovenaan. Een projectgroep, waarin ook cliënten meedenken, is inmiddels aan de slag.                                                                              

Technologie en regie op eigen leven
Er is een projectgroep opgericht en een plan van aanpak samengesteld. Doel van de project is te zoeken naar de juiste technologische middelen om de cliënten te ondersteunen in de regie op het eigen leven. De vraag van de cliënt zelf staat hierbij centraal. Maar ook het ontwikkelen van een werkwijze om tot inzet van zorgtechnologiemiddelen te komen.

Projectgroep Domotica
De projectgroep Domotica wordt ondersteund door Tim, Ruud en Anneloes van Academy het dorp. In vier bijeenkomsten worden enkele thema’s uitgewerkt. Op 7 oktober was de aftrap van de projectgroep. In februari wordt de eerste fase afgerond.  Na deze eerste fase wordt stap voor stap toegewerkt naar een inzet op individueel niveau. Bij afronding van het project is er een route ontwikkeld die bij groeps- en individuele vragen binnen Raamwerk afgelopen kan worden.

Cliënten van vier woonlocaties op Zeehos denken mee
Het project focust zich in eerste instantie op vier woonlocaties binnen de Zeehoswijk. In totaal denken 10 cliënten verdeeld over vier woonlocaties mee over de ontwikkeling van persona’s en de inventarisatie van zorgtechnologiemiddelen binnen hun eigen omgeving.

Ontwikkelen van verschillende persona’s
De projectgroep wordt ondersteund door meerdere disciplines. Denk hierbij aan medewerkers vanuit ict, een gedragskundige, coördinator nachtzorg en een hoofd wonen. Vanuit de locaties zijn er verschillende begeleiders betrokken. De projectgroep ontwikkeld drie tot vier persona’s (beschrijvingen van doelgroepen binnen Zeehos gericht op mogelijkheden tot gebruik van zorgtechnologie). Vanuit deze persona’s wordt per cliënt een vertaling gemaakt.

Inventarisatie zorgtechnologiemiddelen
Hiernaast wordt er gekeken naar de technologische middelen die op dit moment aanwezig zijn, maar ook wat er gemist wordt. Op basis van de inventarisatie en de persona’s wordt een basis van zorgtechnologiemiddelen vastgesteld waar in de tweede fase verder vorm aan gegeven wordt.

​​​​​​​In dit filmpje legt Tim van ‘Academy het dorp’ uit wat de inzet van zorgtechnologie in zijn leven betekent.

Meer nieuwsberichten

Ook nieuwswaardige momenten creëren?

Bekijk dan onze openstaande vacatures!